Choroby pracowników biurowych cz. 4

width=300Zdrowi dorośli pracownicy zaangażowani w różne role biurowe dla rządu USA byli rekrutowani przez cztery federalne budynki biurowe w środkowo-atlantyckich i południowych regionach USA. Budynki zostały wybrane ze względu na reprezentację typowych biurowych typów stanowisk pracy w portfolio US Services Services o powierzchni ponad 370 milionów stóp kwadratowych, w którym mieści się ponad milion pracowników.

Po udzieleniu pisemnej świadomej zgody uczestnicy wypełniali ankietę składającą się z pytań demograficznych. Następnie uczestnicy mieli założony na klatkę piersiową monitor aktywności fizycznej przez trzy kolejne dni robocze i dwie noce, odpowiadając na godzinne ankiety na smartfonie w godzinach pracy związanych z szeregiem pozycji, w tym aktualnym nastrojem. Ostatecznie uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą zjazdu, w której uwzględniono globalną miarę stresu. Kobiety w ciąży i osoby noszące rozruszniki serca lub pompy insulinowe zostały wykluczone. Uczestnicy przyjmujący leki, o których wiadomo, że wpływają na HRV, zostali zauważeni, ale nie wykluczeni. Uczestnicy byli zapisywani kolejno w czterech ośrodkach w okresie od 5 maja 2015 r. Do 25 sierpnia 2016 r. Od pięciu do dziesięciu ochotników zazwyczaj uczestniczyło w każdym tygodniu obserwacji w każdym miejscu.
[przypisy: chłoniak rokowania, chłoniak złośliwy, chora tarczyca objawy ]