Choroby związane z przechowywaniem glikogenu prezentujące się jako kardiomiopatia przerostowa czesc 4

Kardiomiopatia związana z glikogenem u rodzin z mutacjami LAMP2 i PRKAG2. Rodowody rodzin z mutacjami (Panel A) przedstawiają stan kliniczny (kwadraty oznaczają mężczyzn, kobiety w kręgach, stałe symbole dotknięte członkami rodziny, otwarte symbole nienarażonych członków rodziny i szare symbole członków rodziny, których status jest nieznany, symbole z ukośnikiem oznaczają zmarłą rodzinę członkowie) i stan genetyczny (+ wskazuje, że allel przenosi mutację, – że allel nie posiada mutacji, i +/-, że osobnik jest heterozygotyczny). Sprzężona z X transmisja mutacji LAMP2 jest widoczna w rodzinach CZ, MFE i LO. Mutacje LAMP2 w rodzinach FI, LS, SS i NR powstały spontanicznie. Mutacje PRKAG2 (w Family IP i poprzednio zgłoszone 7-9) są przekazywane jako dominujące cechy. Dla każdej rodziny wymieniona jest mutacja. Mutacje są oznaczone resztami aminokwasowymi (liczby) i jednoliterowym kodem (K oznacza lizynę, G glicynę, Y tyrozynę i H histydynę). Symbol . oznacza delecję, aminokwasy AA, przesunięcie ramki FS, terminację Ter i nagłą śmierć SCD z przyczyn sercowych. Gwiazdka wskazuje, że poziom kinazy kreatynowej i aminotransferazy alaninowej u osobnika był ponad 1,5 razy wyższy niż poziom prawidłowy. Sztylet wskazuje, że zarówno zmutowane jak i normalne sekwencje LAMP2 były obecne w Temacie LS II-2. Elektrokardiogram z probanda w Family LS (Temat II-2) (Panel B) pokazuje krótki odstęp PR, fale delta i wyraźne napięcie (fale R> 50 mm w odprowadzeniach przedsercowych V4 i V5). Przymrażowa, długa oś Widok echokardiogramu z probanda w Family SS (Temat II-2) (Panel C) pokazuje wyraźny przerost (maksymalna grubość ścianki lewej komory,> 35 mm) z udziałem przegrody międzykomorowej i tylnej ściany lewej komory. Poprzednio niewykryta mutacja missense – tyrozyna do histydyny w kodonie 487 – PRKAG2 w Proband IP była związana z umiarkowanym przerostem (grubość ściany lewej komory, 13 mm) i skrajnie krótkim odstępem PR (0,09 milisekundy). Mutacje LAMP2, w których sekwencja GTGA została usunięta z miejsca składania donorowego intronu 6 (IVS6 + 1_4delGTGA) i w którym nastąpiła zmiana A-do-G w miejscu akceptorowego składania intronu 6 (IVS6 -2A . G ) w probantach CZ i FI wiązały się z ciężkim przerostem (odpowiednio ściany lewej komory, odpowiednio 29 mm i 60 mm) i nietypowymi elektrokardiogramami, z krótkimi przerwami PR, krótkimi falami delta lub obu, oraz skrajnym napięciem, sugerującym prekursorię komorową ( Rysunek 1). Te kliniczne odkrycia skłoniły do badań genetycznych dwóch dodatkowych serii pacjentów. Sekwencje LAMP2 i PRKAG2 określono u 20 pacjentów o grubości ściany lewej komory 30 mm lub większej; jednak nie zidentyfikowano żadnych mutacji. Sekwencje LAMP2 i PRKAG2 określono również w 24 proba- sach o zwiększonej grubości ściany lewej komory i elektrokardiogramach sugerujących prekursory komorowe. Zidentyfikowano siedem mutacji PRKAG29 i cztery mutacje LAMP2, co odpowiadało wskaźnikowi wykrycia mutacji wynoszącemu 46 procent w tej grupie.
LAMP2 Mutacje
Wykryto sześć nowych mutacji LAMP2 – w Probandach CZ, IP, LS, MFE, NR i SS – przewiduje się, że będą zmieniać zasadniczo białko błonowe związane z lizosomem, cząsteczkę 410-aminokwasów z małym ogonem cytoplazmatycznym zaangażowanym w receptor pośredniczy w lizosomach, a duża wewnętrzna domena lizosomowa składa się z silnie glikozylowanych reszt
[hasła pokrewne: zolaxa opinie, neurolog wrocław, trójtlenek arsenu ]
[przypisy: ciśnienie krwi tabela, ciśnienie skurczowe, ciśnienie tętnicze normy ]