Etanercept plus standardowa terapia granululomatozy Wegenera ad 5

Trwała remisja, osiągnięcie remisji, kontrola chorób i nasilenie objawów choroby. Liczby odblasków i współczynniki wyrównania pokazano w Tabeli 2 wraz z innymi miernikami wyniku wtórnego. Tylko 38 pacjentów z grupy etanerceptowej (42,7 procent) i 39 pacjentów z grupy kontrolnej (42,9 procent) nie miało żadnych objawów choroby podczas próby. Choroby rakowe występowały często w obu grupach, w sumie 118 zaostrzeń w grupie etanercept (23 ciężkie i 95 ograniczone) i 134 w grupie kontrolnej (25 ciężkie i 109 ograniczone). Wśród 62 pacjentów, u których nastąpiła trwała remisja w grupie etanerceptu, 19 (30,6 procent) później nawróciło. Dla porównania, 21 z 64 pacjentów, którzy mieli utrzymującą się remisję w grupie kontrolnej (32,8 procent), później nawróciło. Ogółem jedynie 86 z 174 pacjentów (49,4%), którzy ukończyli badanie, miało utrzymującą się remisję, która utrzymywała się przez pozostałą część badania. Częstość występowania rzutów choroby podczas leczenia nie różniła się istotnie pomiędzy grupami etanercept i kontrolnymi (66,3 na 100 osobo-lat i 74,1 na 100 osobo-lat, względne ryzyko wystąpienia choroby, 0,89, przedział ufności 95%, 0,62 1,28; P = 0,54). AUC dla BVAS / WG również nie różniły się istotnie między grupą etanercept i grupą kontrolną: 6,0 . 1,0 dziennie i 6,0 . 0,8 dziennie, odpowiednio. Wskaźnik uszkodzeń naczyń włosowatych
Średnia ocena Wskaźnika Obrażeń Odporności wzrosła z 1,6 na początku badania do 2,0 na końcu badania w grupie etanercept i 1,0 do 1,7 w grupie kontrolnej (P = 0,50). Najczęściej wymienianymi pozycjami w ogólnej grupie były utrata słuchu w 25,6% i białkomocz (ponad 0,5 g białka na 24 godziny) w 18,9%.
Jakość życia
Jakość życia poprawiła się w obu grupach podczas próby. Wyniki dla aspektów zdrowia fizycznego i psychicznego SF-36 poprawiły się odpowiednio o 7,7 i 5,7 punktów w grupie etanerceptu oraz odpowiednio 8,4 i 8,0 punktów w grupie kontrolnej.
Zdarzenia niepożądane
Liczba poważnych zdarzeń (stopień 3), zdarzenia zagrażające życiu (stopień 4) i zgony (stopień 5) były w przybliżeniu równe w obu grupach; 56,2% pacjentów w grupie przyjmującej etanercept i 57,1% osób w grupie kontrolnej miało co najmniej jedno zdarzenie niepożądane w stopniu 3, 4 lub 5 (P = 0,90). (Wielu pacjentów miało więcej niż jedno zdarzenie niepożądane 3. lub 4. stopnia). Do zdarzeń niepożądanych zaliczono sześć zgonów, cztery w grupie etanercept (rak dróg żółciowych w jednym, sepsa w jednym, a zatrzymanie akcji serca w dwóch) i dwa w grupie kontrolnej (serce zatrzymanie w jednej i sepsa w jednym).
Cytopenia, infekcje, zastoinowa niewydolność serca i żylne zdarzenia zakrzepowe
Częstość występowania cytopenii, zakażeń, zastoinowej niewydolności serca lub żylnych zdarzeń zakrzepowych była podobna w obu grupach. Na przykład u 49,4 procent pacjentów w każdej grupie występowały infekcje o nasileniu od umiarkowanego do śmiertelnego (oceny od 2 do 5) (P = 0,99). Dziewiętnastu pacjentów w badaniu miało łącznie 20 żylnych zdarzeń zakrzepowych (zakrzepica żył głębokich, zator płucny lub jedno i drugie), 30 10 zdarzeń w każdej grupie (P = 0,92).
Nowotwór
Wszystkie sześć stałych raków zidentyfikowanych podczas próby wystąpiło w grupie etanercept (P = 0,01)
[hasła pokrewne: gonadotropina kosmówkowa, niezborność oka, syndrom dda ]
[więcej w: choroba bechterewa, choroba behceta, choroba dekompresyjna ]